Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Motivācijas programma sociālās atstumtības mazināšanai cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļi

Ieguvēji:

cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem un viņu ģimenes locekļi

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Gaismas speciālā internātpamatskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

GAISMAS SKOLA, Rumbula, Stopiņu novads, Rīgas rajons, LV - 2121 Tālrunis/fakss 7703825 e-pasts: projekti@gaismasskola.lv Mājas lapa: www.gaismasskola.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Sagatavota interaktīva metodika pamatprasmu nostiprināšanai CD formātā “Es jau varu”, un nodrošināta 1000 eksemplāru izplatīšana sociālajiem darbiniekiem, pēc jaunās metodikas noorganizētas grupu un individuālās apmācības, kā arī speciālistu pieredzes apmaiņa un apmācība, lai sasniegtu labākus rezultātus.
Motivācijas programmas apguves procesā:
• cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem attīstīja praktiskās iemaņas dažādās jomās, vienlaicīgi veidojot, uzlabojot saskarsmes, sadarbības spējas,
• attīstīja spēju iesaistīties dažādās dzīves situācijās,
• nodrošināja katra spēju robežās praktiskai dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju apguvi, ievērojot katra cilvēka individuālās īpatnības, motivējot aktīvāk iesaistīties sabiedriskajā, darba dzīvē.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Jauniešiem pamatprasmju nodrošināšanai piedāvātas nodarbības psihologa, datorspeciālista, biznesa ideju konsultanta, friziera un manikīra meistara vadībā, kas jauniešiem ļāva atraisīties un gūt jaunas iemaņas redzot lietas tuvplānā un izmēģinot darīt pašiem. Šiem jauniešiem būtiski, ka jaunas lietas var apgūt sev ierastā vidē ar zināmiem cilvēkiem, jo tas padara vieglāku apguves procesu. Sveša, nezināma vide un cilvēki rada papildus šķēršļus jaunu zināšanu un iemaņu apguvei.

Efektivitāte:

Grupu un individuālās nodarbības apmeklējuši 43 cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, t.sk. 25 ar invaliditāti, kā rezultātā 10 jaunieši uzsākuši sarunas par darba iespējām vasaras laikā, 4 jaunieši, kas absolvē skolu, uzsāka pastāvīgas darba gaitas dzīves vietai tuvākajos uzņēmumos. Paaugstināta 51 Rīgas rajona pašvaldību sociālo darbinieku un speciālo izglītības iestāžu darbinieku profesionālā kapacitāte darbam ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Izplatīšana:

Izstrādātā metodika CD formātā 1000 eks. tika izplatīta sociālajiem darbiniekiem visā Latvijas teritorijā, nodrošinot pieeju šai informācijai un sniedzot iespēju izmantot šo metodiku arī citās mācību un cita rakstura iestādēs. Informācija par projektu bija plaši atspoguļota plašsaziņas līdzekļos – publikācijas laikrakstos “Diena”, “Apriņķa Avīze”, “Izglītība un kultūra”, sižets LTV7, informācija pieejama mājas lapā www.gaismasskola.lv

Izmantošana:

Interaktīvais materiāls CD formātā ir ērti lietojams un izmantojams arī citās institūcijās un organizācijās, kur noris darbs ar cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem n ne tikai.

Atslēgasvārdi:

Cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, metodika, motivācijas programma, izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.