Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Mēs – sabiedrības daļa

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

dzirdes invalīdi

Ieguvēji:

dzirdes invalīdi

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Latvijas Nedzirdīgo savienība (LNS)


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Elvīras iela 19, Rīga, LV-1083 Tālrunis: 67471575 e-pasts: lns@lns.lv Mājas lapa: www.lns.lv

NVO

Apraksts:

LNS ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu no 2005.-2007.gadam īstenojusi 2 projektus – „Mēs – sabiedrības daļa 1” un „Mēs – sabiedrības daļa 2”. Projektu mērķis bija reintegrēt nedzirdīgo komūnā, pašvaldību sabiedriskajā dzīvē pašizolējušos kurlmēmos cilvēkus, radīt pamatu tālākajai viņu motivācijai atgriezties darba tirgū un patstāvīgi risināt savas sociālekonomiskās problēmas, līdz ar to mazināt sociālo atstumtību un spriedzi nedzirdīgo sabiedrībā. Dzirdes invalīdi tika motivēti iesaistīties darba tirgū vai izglītoties, lai varētu iesaistīties darba tirgū. Izstrādāta un aprobēta motivācijas programma „Motivācija nodarbinātībai”.
Veiksmīgi ieviestas aktivitātes: tematiskie pasākumi (darbs, profesijas, psiholoģija), avīžu, žurnālu koplasīšana, braucieni uz mācību iestādēm un tikšanās ar nedzirdīgajiem audzēkņiem, interešu klubi, latvisko tradīciju pasākumi, datorapmācības, lekcijas un pārrunas, nedzirdīgo prasmju konkursi, latvisko tradīciju pasākumi. Tā kā visi pasākumi bija fokusēti dzirdes invalīdu vajadzībām, tad aktivitātes notika nedzirdīgo zīmju valodā.
Otrajā projektā aktivitāšu komplekss tika paplašināts ar radošām darbnīcām „Dari, tu vari”, (pieredzes apmaiņa, tikšanās ar nedzirdīgajiem uzņēmējiem, amatu meistariem); diskusijām „Darbs. Problēmas. Risinājumi” (tikšanās ar NVA pārstāvjiem, sociālā dienesta darbiniekiem, biznesa asociācijām, amatu apvienību pārstāvjiem), izziņas ekskursijām uz uzņēmumiem, kur strādā vai varētu strādāt nedzirdīgie cilvēki; mobilās moderācijas programmu „ES fondi – nedzirdīgajiem”. Tika gatavoti jaunāko ziņu apskati zīmju valodā, sniegtas pamatzināšanas latviešu rakstu valodā.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

LNS izmantoja unikālo iespēju īstenot motivācijas projektu un veikt aktivitātes, lai atgrieztu sabiedriskajā dzīvē līdz šim ignorēto sabiedrības daļu – dzirdes invalīdus. LNS noorganizēja tādu aktivitāšu kompleksu, kuru nepiedāvāja neviens cits – īstenojot dzirdes invalīdu pašpalīdzību visas Latvijas mērogā. Projektiem ir nozīmīgs multiplikatīvs efekts Latvijas mērogā.

Efektivitāte:

Pirmā projekta kopējais pasākumu apmeklētāju skaits bija 12171 nedzirdīga persona, tai skaitā pirmo reizi aktivitātēs iesaistījās 135 jauni mērķgrupas pārstāvji, kuri reintegrēti komūnā, tādējādi nostiprinot nedzirdīgo sabiedrību Latvijā. Projekta īstenošanas rezultātā paaugstināts mērķgrupas zināšanu līmenis par sabiedrībā notiekošiem procesiem, samazinājušies asociālas uzvedības gadījumi, atjaunota motivācija, skaidrotas iespējas iekļauties darba tirgū, kā arī mainījusies sabiedrības attieksme pret nedzirdīgām personām. Nostiprinājusies LNS autoritāte sabiedrībā, palielinājusies organizācijas kapacitāte un iespēja realizēt jaunus projektus – projekta ietvaros izstrādātie produkti tika multiplicēti LNS turpmākajās aktivitātēs un iekļauti 2007.-2013. gadu nacionālajā programmā. Palielinājies arī mērķgrupas nodarbinātības līmenis - pirmā projekta noslēgumā tika nodarbinātas 197 personas.
Otrajā projektā tika ieviesti 315 motivācijas un iekļaušanās pasākumi, kopējais pasākumu apmeklētāju skaits bija 5293 personas. Projekts veicinājis dzirdes invalīdu nodarbinātību - projekta noslēgumā nodarbināto personu skaits bija 1080.

Apmierinātība:

Vērojama liela mērķa grupas ieinteresētība, par ko liecina milzīgais skaits pasākumu apmeklētāju – (otrajā projektā) 4931 persona, anketēšanas rezultāti, kā arī publikācijas un atsauksmes laikrakstā „Kopsolī”.

Izplatīšana:

Pirmā projekta ietvaros notikuši 1082 motivācijas un iekļaušanās pasākumi Rīgā, Tukumā, Daugavpilī, Rēzeknē, Smiltenē, Alūksnē, Pļaviņās, Kuldīgā, Ventspilī, Liepājā.
Projekta ietvaros izdoti 6 LNS laikraksta „Kopsolī” speciālpielikumi, bijuši tematiski sižeti LTV raidījumā „Kopā”. Informācija tika ievietota LNS mājas lapā, kur izveidota sadaļa „Tavas darba iespējas”, noorganizēta preses konference Rīgas Latviešu biedrības namā.
Otrā projekta ietvaros tika sagatavots buklets „Mēs – citu vidū” 1000 eks, par sevis prezentēšanas prasmēm darba tirgū un sabiedrībā. 30 reizes ievietoti informatīvie sludinājumi Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģionālajā presē, 10 reizes izdota ziņu lapa „Iekļaujies, strādā” 1000 eks. katrā metienā. Materiāli publicēti mājaslapā www.lns.lv.
Otrā projekta aktivitātes notikušas LNS reģionālajās biedrībās – Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Pļaviņās, Kuldīgā un Liepājā.

Izmantošana:

Tā kā projekta partneris bija jauniešu organizācija „Efraims”, viņu iesaistīšanās veicināja nedzirdīgo jauniešu integrāciju sabiedriskajos un sociāli ekonomiskajos procesos, it īpaši – darba tirgū. Motivācijas programmu iespējams īstenot arī citās iestādēs, piemēram – valsts un pašvaldību iestādēs, NVO visā Latvijā.

Atslēgasvārdi:

Motivācija, programma, dzirdes invalīdi
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.