Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Arī mēs Madonai

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Madonas novada cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes locekļi

Ieguvēji:

sabiedrība

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Biedrība „ Madonas invalīdu atbalsta centrs”


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Parka iela 4, Madona, Madonas novads, LV 4801 Tālrunis: 29336273, 64807294 e-pasts: lidija.spilberga@madona.lv Mājas lapa: www.madona.lv

NVO

Apraksts:

Darba prakses vietu nodrošinājums Madonā cilvēkiem ar invaliditāti sadarbībā ar NVA Madonas filiāli un Madonas pašvaldību. Jau no 2000. gada katru gadu tiek nodarbināti 2 cilvēki ar invaliditāti izveidotajās darba vietās sadzīves pakalpojumu darbnīcās – apavu labošana, veļas mazgāšana, šuvējas pakalpojumi. Prakses vietas nodrošinājums rada drošības sajūtu un mazina depresīvo noskaņojumu šajā krīzes situācijā, rosinot pozitīvām domām un emocijām, dodot spēku un izturību.
Pēc darba prakses beigšanas 65% mūsu praktikanti atrod pastāvīgu darbu
Prakses vietas tiek piedāvātas sadarbībā ar NVA Madonas filiāli, ņemot vērā Madonas invalīdu atbalsta centra datu bāzi cilvēkiem ar invaliditāti. Mazpilsētā cilvēki pazīst viens otru, tāpēc ir vieglāk sadarboties, kaut gan ir liela atbildība, nodarbinot tieši šo riska grupu. Katram nepieciešama individuāla pieeja. Informācija par šīm prakses vietām un pašiem nodarbinātajiem tiek atspoguļota presē un TV, veicot individuālas intervijas.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Tieši tā nav inovācija tagad, bet pirms 9 gadiem Madonas invalīdu atbalsta centrs bija viens no pirmajiem, kas veidoja šīs prakses vietas, kuru piemēru pēc tam sāka pielietot visā Latvijā.
Inovācija ir darba prakses vietas kurpnieka profesijas iegūšanā Latvijā Alsviķu profesionālās skolas audzēkņiem.

Efektivitāte:

Nodrošinot mācību prakses vietu Alsviķu profesionālās skolas audzēkņiem kurpnieka profesijā katru gadu 1 cilvēks ar invaliditāti pusgadu strādā Madonā. 2 gadu darba prakses iegūšana šuvējas un kurpnieka profesijā viecina cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā. 65 % no nodarbinātajiem atrod pastāvīgu darba vietu vai iegūst pašnodarbinātā statusu, mācās rakstīt biznesa plānus un projektus.

Apmierinātība:

Veicot aptauju cilvēkiem, kas strādājuši prakses vietās, atbildes ir pozitīvas. Piemēri no anketām: tiek aizmirsta ikdienas steiga, rūpes, nebūšanas, iegūtas pozitīvas emocijas.

Izplatīšana:

Madonas invalīdu atbalsta centrs bija viens no pirmajiem, kas veidoja šīs darba prakses vietas cilvēkiem ar invaliditāti, kuru piemēru pēc tam sāka pielietot visā Latvijā. Nodarbinātības valsts aģentūra konsultējās ar biedrību, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, plānojot nodarbinātības pasākumus cilvēkiem ar invaliditāti.

Izmantošana:

Biedrībai izveidojusies ļoti laba sadarbība ar Madonas novada pašvaldības sociālo dienestu, kurš atbalsta biedrības nodarbinātības mērķus. Madonas invalīdu atbalsta centra piemēru izmanto Madonas novadā un Latvijā. Biedrību ir apmeklējuši Tukuma sociālie darbinieki, Daugavpils invalīdu biedrība, Bauskas invalīdu biedrība, un pieredzes apmaiņā guvuši pozitīvas emocijas. Vietējās NVO izmanto mūsu pieredzi. Madonas Nevalstisko organizāciju atbalsta centrs nodrošina prakses darba vietu.

Citi kritēriji :

Darba prakses vietu radīšanā ņemta pieredzes apmaiņa projektā par sociālajiem uzņēmumiem Vācijā 2000. gadā.

Atslēgasvārdi:

Madonas invalīdu atbalsta centrs, nodarbinātība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.