Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Mana pasaule un mana nākotne

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

1.- 12.klašu skolēni

Ieguvēji:

Skolēni ar kustību traucējumiem, viņu vecāki

Atrašanās vieta:

Latvija

Organizācija: Nosaukums:

Rīgas 66.speciālā vidusskola


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Rīga, Katrīnas iela 2 Tālrunis: 67323574 e-pasts: r66svs@riga.lv

Valsts iestāde

Apraksts:

Rīgas 66.speciālā vidusskolā tiek piedāvātas 4 izglītības programmas, kas ietver mācību stundas pēc vispārizglītojošo skolu programmām un rehabilitācijas programma, kura ietver ārstniecisko vingrošanu, horeoterapiju, individuālās/ grupu nodarbības, peldēšanu. Skolā mācās izglītojamie ar vieglākiem un arī smagiem kustību traucējumiem.
Skolēniem ir pieejamas visas mācību telpas, jo skolā ir lifts, telpas ir pielāgotas, lai varētu pārvietoties ratiņkrēslā.
Skolā strādā pieredzējuši pedagogi.
Ārstnieciskās vingrošanas Skolotāja Inita Purmale ir apkopojusi savu darba pieredzi un izdevusi metodisku mācību grāmatu „Ārstnieciskā vingrošana skolā”
Skolas darbības mērķis:
Vispārējā vidējā izglītība, individuāla pieeja katram izglītojamajam, uzdevumi izglītojamajiem ar invaliditāti, piedalīšanas ārpusskolas rīkotajos pasākumos – sportā, mākslā.

Atlases kritēriji:
Efektivitāte:

Beidzot Rīgas 66.speciālo vidusskolu, skolēni iestājas augstākajās mācību iestādē. Ir iestājušies un beiguši augstskolas – Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, LU, Augstskolu „Attīstība”, Kristīgo Akadēmiju – izglītojamie ar smagiem kustību traucējumiem.
2007.,2008., 2009.gadā skolas absolventi ir saņēmuši Ministru Prezidenta Atzinības rakstu par labām sekmēm un piedalīšanos olimpiādēs
Bērni invalīdi jau vairākus gadus ar labiem panākumiem piedalās un iegūst godalgotas vietas Latvijas Republikas BOCCIO čempionātos.

Apmierinātība:

Pateicības par skolas pedagogu paveikto ir izteiktas no vecāku puses mutiski.
Skolēnu padome ir izvirzījusi Rīgas Skolēnu Domes rīkotajā konkursā „Sakarīgākais skolotājs” skolas direktoru Edvīnu Ceriņu, pedagogus Rūtu Šaplaku, Maiju Liepkalnu.
Ārstnieciskās vingrošanas skolotāja Inita Purmale ir apbalvota ar Zelta pildaspalvu
Matemātikas skolotāja Rūta Šaplaka ir saņēmusi Izglītības ministrijas goda rakstu.

Izplatīšana:

Par skolas darbību informē citus bijušie absolventi, vecāki.
Ir bijuši raksti par skolu un skolēniem Latvijas preses izdevumos.

Izmantošana:

Katru gadu Latvijas Sporta akadēmijas studenti piedalās mācību praksē – ārstnieciskās vingrošanas jomā. Jo esam vienīgā skola, kas var piedāvāt šāda veida apmācību.

Atslēgasvārdi:

Integrācija, individualitāte, kopējs darbs, izpalīdzība, izglītība, speciālā izglītība
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt

Due to the fact that the database is publicly accessible and information can be submitted by anybody, the project developers can not be held responsible for the used terms or factual truth of information submitted to this data base.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.