Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Sports kā rehabilitācijas veids cilvēkiem ar smagiem psihiskās veselības traucējumiem

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Pieauguši cilvēki, kam nepieciešama psihozes vai smagu personības traucējumu ārstēšana

Atrašanās vieta:

Spānija

Organizācija: Nosaukums:

Žironas psihiskās veselības Dienas aprūpes centrs


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

C/Francesc Rogés, 29, Baixos 17005 Girona, SPAIN Tālr.: (+34) 972213155 http://www.ias.scs.es/web/index.php

Valsts iestāde

Apraksts:

Dienas centrs piedāvā vingrošanas, peldēšanas, basketbola un futbola nodarbības. Katrs cilvēks piedalās nodarbībās atkarībā no savas fiziskās sagatavotības, izvēloties nodarbības no vieglas pastaigas līdz basketbolam vai futbolam.
Fizisko nodarbību mērķi ir:
- uzlabot cilvēku fizisko stāvokli,
- mazināt viņu nemieru un nervozitāti,
- uzlabot psihomotorisko koordināciju,
- attīstīt komandu darbam nepieciešamās prasmes – solidaritāti, sadarbību, savstarpēju cieņu un pašcieņu, un spēju rast risinājumus savstarpējām domstarpībām.

Atlases kritēriji:
Inovācija:

Sporta nodarbības ļoti reti tiek izmantotas kā ārstēšanas veids psihiskās veselības jomā. Kā inovācija uzskatāms arī faktors, ka aktivitāšu nodrošināšanai tiek izmantotas sabiedriskās sporta ēkas un laukumi, veicinot sociālo iekļaušanos. Ir zināms, ka fiziskas nodarbības uzlabo cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem vispārējo veselības stāvokli.

Efektivitāte:

Ņemot vērā, ka šī ir inovatīva pieeja, vēl nav pieejami ticami pētījumu rezultāti par tās efektivitāti, tomēr ir novērota pozitīva ietekme uz fizisko stāvokli, cilvēku labklājību, iekļaušanos darba tirgū.

Izmantošana:

Prakses izmantošanas iespējas ir universālas, ja vien ir pieejami nepieciešamie līdzekļi un citi vajadzīgie resursi. Uzsākot sporta un fiziskās aktivitātes, nepieciešams speciālista medicīniskais novērtējums, kas palīdzētu izvairīties no iespējamiem veselības kaitējumiem.

Atslēgasvārdi:

sports, smagi personības traucējumi, rehabilitācija, smagi psihiskās veselības traucējumi
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.