Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Datu bāze / Meklēt

Kā meklēt?Izvēlaties valsti:
Ievadīt vārdu
vai daļu vārda:


Nosaukums:

Sync: tiešsaistes programma līderības prasmju attīstīšanai

Mērķa grupa(s):
Mērķa grupa:

Radošajās un kultūras nozarēs strādājoši cilvēki ar invaliditāti

Atrašanās vieta:

Apvienotā Karaliste

Organizācija: Nosaukums:

SYNC


Kontaktinformācija (adrese, telefons, e-pasts, mājas lapa)

Spring House, Spring Farm Lane, Harden, BD16 1BS Tālr.: (44) 07827580586 E-pasts: sync@adainc.org www.syncleadership.com

Valsts iestāde

Apraksts:

Līderības prasmju attīstības tiešsaistes programma, kuru finansē Lielbritānijas valdība Kultūras līderības programmas ietvaros, paredzēta cilvēkiem ar invaliditāti, kas darbojas radošajās un kultūras nozarēs (māksla, web dizains, bibliotēkas, muzeji utt.). Apmācību programma ir izstrādājuši cilvēki ar invaliditāti. Tā sniedz informāciju par vietējās kopienas atbalstu viņu līderības prasmju attīstīšanai un nodrošina tiešsaistē (online) minēto prasmju apgūšanai nepieciešamo teorētisko bāzi.

Atlases kritēriji:
Efektivitāte:

Līdz šim programmas apmācībā ir iesaistījušies 60 cilvēki ar invaliditāti.

Apmierinātība:

Dalībnieki, komentējot programmu, pauduši viedokli, ka savstarpēja pieredzes apmaiņa attiecībā uz karjeru un to ierobežojošiem šķēršļiem kultūras jomā ir ļoti noderīga un, nebūdami invalīdi, citi cilvēki nespēj to pilnībā saprast. Vadītājs/ līderis ar invaliditāti, kuram nācies saskarties ar dažāda veida šķēršļiem un ierobežojumiem, ļoti labi apzinās, kur tādi varētu būt.

Atslēgasvārdi:

līderība, tiešsaiste
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.