Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Jaunumi / Projekta „Mācību laboratorija – integrācijai” pieredzes apmaiņas vizīšu rezultāti

PROJEKTA „MĀCĪBU LABORATORIJA – INTEGRĀCIJAI” PIEREDZES APMAIŅAS VIZĪŠU REZULTĀTI

Projekta „Mācību laboratorija - integrācijai” dalībnieki par lielāko ieguvumu atzīst tieši jauno kontaktu tīkla izveidi starp organizācijām un iestādēm, kas nodarbojas ar cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā un darbā. Decembrī noslēdzās projekta pirmais posms – pieredzes apmaiņas vizītes visās trīs dalībvalstīs – Latvijā, Spānijā un Lielbritānijā. Pieredzes apmaiņas mērķis bija iepazīties ar labākajiem piemēriem, kā katrā valstī tiek risināta cilvēku ar invaliditāti integrācija sabiedrībā, dažādos līmeņos un dažāda veida invaliditātei.

Vizītes laikā, Spānijā, Katalonijā darba grupa apmeklēja dažādas cilvēkiem ar intelektuālās attīstības domātas iestādes un organizācijas, kuras apvieno Sant Tomas centrs, kurš ir veidots kā privāts fonds, bet saņem arī lielu daļu finansējuma no pašvaldības. Sant Tomas nodrošina pilna cikla palīdzību cilvēkiem ar garīgās un intelektuālās attīstības traucējumiem sākot no diagnostikas agrīnā stadijā un beidzot ar patstāvīgas dzīves iespēju radīšanu. Darba grupai īpaši pievilcīgs šķita vēl viens projekts – ferma un jogurta ražotne La Fageda, kas darbojās jau 10 gadus. La Fagedā cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem tiek dotas vienlīdzīgas iespējas piedalīties dažādos darbos, sākot no 500 govju ikdienas kopšanas, barošanas, slaukšanas un beidzot ar dabīga jogurta ražošanu un iepakošanu. Ferma ir atvērta sabiedrībai, regulāri brauc skolēnu ekskursijas, ir izveidots speciāls pašdarinātu suvenīru veikals, un tas viss nodrošina ikvienam cilvēkam ar garīgās attīstības traucējumiem piederības sajūtu un apziņu, ka viņa darbs ir noderīgs. Visi viņi saņem arī algu par padarīto darbu, iespēju iemācīties kādu jaunu darbu, kā arī komunikāciju ar dažādiem cilvēkiem.

Viesojoties Lielbritānijā, Kornvolā tika secināts, ka ir izveidota augsti attīstīta cilvēku ar invaliditāti integrācijas sabiedrībā sistēma, kas, līdzīgi kā Spānijā, lielākoties tiek finansēta no pašvaldību un valsts budžeta līdzekļiem. Tomēr atšķirībā no Spānijas pieredzes, vienlaikus pastāv arī ļoti liels labdarības un dažādu privāto fondu finansējums. Tā būt laba pieredze Latvijai, kuru varētu pārņemt. Dažos centros arī paši cilvēki ar invaliditāti sedz daļu izdevumu – maksu par pusdienām, transporta izdevumus, bet šīs summas ir salīdzinoši nelielas.

Lielbritānijā projekta dalībnieki apmeklēja vairākas iestādes un organizācijas, bet vislielāko iespaidu atstāja divas: ECHO centrs un Remploy (www.remploy.co.uk ). ECHO centrs ir izveidots pieaugušajiem cilvēkiem ar fizisko invaliditāti ar mērķi atvieglot viņu integrāciju sabiedrībā, sniedzot motivāciju un atbalstu šajā procesā. Centrs darbojas jau 15 gadus. Darbs notiek gan grupās, gan individuāli, nosakot konkrētus laika termiņus un palīdzot cilvēkam definēt savus personiskos mērķus noteiktā laika periodā. Nedēļas laika grafiks ir sadalīts tā, ka katru dienu notiek īpašas nodarbības kādai no grupām – jauniešiem, pensijas vecuma cilvēkiem ar invaliditāti, tiem, kuri meklē darbu un tamlīdzīgi. Centrs organizē dažāda veida sociālo dzīvi – ekskursijas, balles. ECHO centra darbinieki strādā pēc principa Eksperts pacients, kas nozīmē, ka cilvēki ar invaliditāti tiek izglītoti un informēti par savām tiesībām, garantētajām iespējām, ko prasīt no ārsta, ko sagaidīt no sociālā darbinieka, kas dod labākas iespējas, dzīvojot sabiedrībā. Centra darbinieki atzīst, ka Lielbritānijā reizēm ir nepieciešams samazināt ērtību pakāpi, kas tiek nodrošināta cilvēkiem ar invaliditāti, lai veicinātu viņu vēlmi iesaistīties sabiedrības dzīvē, nevis paļauties uz dažādu centru sniegtajiem pakalpojumiem..

Integrācijas darba tirgū jomā darbojas otra minētā organizācija Remploy, kurai ir izveidots plašs tīkls Lielbritānijā, kas visā valstī strādā pēc vienotiem principiem un sistēmas. Integrēšanas process tiek sadalīts it kā 3 pakāpēs. Pirmais ir 12 nedēļu motivācijas kurss pamatprasmēs – kā rakstīt CV, kā ģērbties uz darba interviju, kā komunicēt, kā iejusties kolektīvā. Noslēguma pārbaudījums – darba intervija pietuvināta reālajai dzīvei. Tam seko darbā iekārtošanās process, kura laikā katram cilvēkam ar invaliditāti ir savs konsultants, kurš palīdz gan meklēt darbu, gan izdomāt, kādu darbu gribētu strādāt, atrast atbilstošu darba sludinājumu. Trešajā pakāpē, kad darbs jau ir atrasts, konsultants turpina sekot jeb monitorē darbavietā, kas nozīmē, ka konsultants regulāri runā gan ar darba devēju, gan ar darbinieku, kā viens vai otrs ir iejuties, iestrādājies un cik apmierināti ir viens ar otru. Tas ir nozīmīgi, lai laikus novērstu pārpratumus un motivētu cilvēku ar invaliditāti turpināt darba gaitas. 2007.gadā centrs ir palīdzējis iekārtot darbā 7 tūkstošus cilvēkus ar invaliditāti, bet par savu mērķi uzskata sasniegt 20 tūkstošus. Centra darbība tiek pilnībā finansēta no valsts budžeta, bet vienlaikus, tiek piesaistīts arī papildus finansējums.

Sīkāku informāciju par projektu cilvēki ar invaliditāti, uzņēmēji un speciālisti, kuri ikdienā strādā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām var iegūt mājas lapā www.tavanakotne.eu. Lapa ir īpaši veidota cilvēkiem ar dažādiem fiziskiem ierobežojumiem, paredzot gan dažādus burtu lielumus, teksta kontrasta versijas, saprotamus skaidrojumus.

 Atpakaļ ...
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija

  Meklēt


Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.