Sākumlapa | Kontakti
 Latviski 
 In English 
 Español 
 Catalan 
DATU BĀZE


/ Jaunumi / Par konkursa "Mēs esam stipri" uzvarētāju kļūst Liepājas Neredzīgo biedrība

Labo piemēru konkursā cilvēku ar invaliditāti integrācijai „Mēs esam stipri” par uzvarētāju kļuvusi Liepājas Neredzīgo biedrība ar izveidoto rehabilitācijas centru „Dzīves skola”.

 Konkursa uzvarētājs tika nosaukts šodien svinīgā ceremonijā. No pieciem finālistiem, kas tika izvirzīti no vairāk nekā 60 konkursam pieteiktajiem labajiem piemēriem, par izcilāko tika atzina tieši Liepājas Neredzīgo biedrība ar rehabilitācijas centru „Dzīves skola”. Tas ir izveidots, lai sniegtu atbalstu un sociālo rehabilitāciju personām ar redzes un cita veida invaliditāti, veicinātu invalīdu sociālo prasmju apguvi, integrāciju sabiedrībā un atgriešanos darba tirgū.

Saņemot konkursa galveno balvu Liepājas Neredzīgo biedrības vadītājs Māris Ceirulis teica: ”Mums tas ir liels pārsteigums. Tiešām neko tādu negaidījām. Liels paldies žūrijai par to, ka darbs ir novērtēts, jo tas ir stimuls un dod drosmi tam, ka virziens ir pareizs. Tas ir piemērs tiem, kam šī drosme nav tik liela, lai iesāktu. Mums tas ir pamudinājums darīt vairāk.”

 Veicināšanas balvas saņēma arī pārējie četri konkursa finālisti: Velku biedrība ar projektu „Taktilās stimulācijas programma – speciālās izglītības atbalsta metode”, Organizācija Cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem „Saule” ar projektu „Es gatavojos strādāt”, Latvijas Nedzirdīgo savienība ar projektu „Mēs – sabiedrības daļa” un biedrība „Mēs saviem bērniem” deju grupa „Mazais cilvēciņš” ar projektu „Darīsim visas lietas un visu kopā”.

 Novērtējot ieguldīto darbu, tika pasniegti arī vairāki atzinības raksti. Tieslietu ministrijas atzinības rakstu par kompleksu darbu cilvēku ar invaliditāti integrācijā saņēma Balvu novada pašvaldības Sociālajai pārvalde. Izglītības un zinātnes ministrija pasniedza divus atzinības rakstus par darbu iekļaujošas izglītības nodrošināšanā Mores pamatskolai un Velku biedrībai. Fonds „Ziedot” pasniedza atzinības rakstu Inesei Dragūnei par pašaizliedzību atbalstot dēlu Emīlu. Savukārt projekta „Mācību laboratorija integrācijai” atzinības raksts tika pasniegts biedrībai Izglītības iniciatīvu centrs” no Jēkabpils.

 Plašāka informācija par konkursa finālistiem un citiem pieteiktajiem piemēriem atrodama mājas lapā www.tavanakotne.eu izveidotajā datu bāzē.

 Konkursa informatīvais atbalstītājs: Neatkarīgā Rīta Avīze.

 Informācijai

Konkurss tiek organizēts ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas Projekta „Mācību laboratorija – integrācijai” ietvaros. Projekta pamatideja ir izveidot datu bāzi, kurā ikviens interesents var iepazīties ar labās prakses piemēriem gan Latvijā, gan citās pasaules valstīs par to, kā cilvēki ar invaliditāti atgriežas darba tirgū, kā viņi integrējas sabiedrībā, kā iegūst izglītību un jaunas kvalifikācijas iemaņas. Datu bāze ir pieejama projekta mājas lapā www.tavanakotne.eu.

 ES Mūžizglītības programmas Grundtvig apakšprogrammas projektu koordinē SIA „Comperio” (Latvija), sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienība „Apeirons (Latvija), Point Europa (Lielbritānija), Espiral Entitat de Serveis (Spānija).

 

Informāciju sagatavoja

Gunta Misāne, SIA Comperio, Projekta “Mācību laboratorija – integrācijai” vadītāja

Balasta dambis 58/2, Rīga, LV 1048

Tālr.: 67213020, fakss: 67213046, mob.tālr.: 29115356

E-pasts: --

www.comperio.lv

 

 



Atpakaļ ...
Printēt

A   A   A    
Augsta kontrasta versija





  Meklēt














Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.